Return on Investment (ROI)

Madelaine van den Berg SEO- & contentspecialist

Return on Investment (ROI) is een financiële ratio die de winstgevendheid van een investering meet. Het is een veelgebruikte maatstaf om de efficiëntie van verschillende investeringen te vergelijken. ROI geeft aan hoeveel geld er is verdiend of verloren op een investering, relatief aan de hoeveelheid geld die geïnvesteerd is.

Hoe bereken je je ROI?

De basisformule voor ROI is:

Waarbij:

 • Netto opbrengst van de investering verwijst naar de winst of het verlies dat door de investering is gegenereerd.
 • Kosten van de investering zijn de totale uitgaven voor de investering.

De ROI wordt uitgedrukt als een percentage. Een positieve ROI betekent dat de netto opbrengsten de kosten overtreffen, terwijl een negatieve ROI aangeeft dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

Waarom is ROI belangrijk?

 • Prestatiebeoordeling: ROI helpt investeerders en bedrijven de efficiëntie van hun investeringen te beoordelen.
 • Vergelijking van investeringen: Het biedt een standaard maatstaf voor het vergelijken van de rendabiliteit van verschillende investeringen.
 • Besluitvorming: Het is een cruciaal hulpmiddel voor het nemen van beslissingen over waar en hoe te investeren.
 • Financiële planning: ROI is belangrijk voor de financiële planning en strategie van zowel individuen als bedrijven.

Factoren die je ROI beinvloeden

 • Kosten van de investering: Lagere initiële kosten kunnen leiden tot een hogere ROI als de opbrengsten gelijk blijven.
 • Opbrengsten van de investering: Hogere opbrengsten verbeteren de ROI.
 • Risico: Hoger risico kan leiden tot hogere potentiële ROI, maar ook tot grotere kans op verlies.
 • Tijdsduur: De periode over welke de ROI wordt berekend, is belangrijk. Investeringen kunnen op korte termijn een andere ROI hebben dan op lange termijn.

Beperkingen van ROI

 • Niet alle kosten en opbrengsten zijn altijd duidelijk of meetbaar: Soms zijn er verborgen kosten of opbrengsten die niet worden meegenomen in de berekening.
 • Risico en Tijd: ROI houdt geen rekening met het risico verbonden aan een investering of de tijdswaarde van geld.
 • Subjectiviteit: De berekening van ROI kan variëren afhankelijk van welke kosten en opbrengsten worden meegenomen.

Best practises voor het gebruiken van ROI

 • Consistentie: Zorg voor consistentie in hoe je ROI berekent en interpreteert, vooral bij het vergelijken van verschillende investeringen.
 • Kijk naar het hele plaatje: Overweeg andere factoren naast ROI, zoals risico, tijdshorizon, en de aard van de investering.
 • Gebruik als onderdeel van een grotere analyse: Combineer ROI met andere analyses en financiële ratio’s voor een vollediger beeld.

ROI is een krachtige tool voor het meten van de winstgevendheid van investeringen, maar het moet zorgvuldig en in de juiste context worden gebruikt. Het is belangrijk om alle relevante kosten en opbrengsten mee te nemen in de berekening en om ROI te combineren met andere metingen en overwegingen voor een volledige financiële analyse.

Waar wacht je nog op?

Ontdek hoe je meer resultaten behaalt!