Zo start je met conversieoptimalisatie

Los obstakels op om van je bezoekers dankbare klanten te maken

Conversieoptimalisatie

Elise van Asselt

11 juli 2017

Bezoekers lopen vast op je webshop en de gewenste omzet van de webshop blijft uit. Dit zijn een aantal redenen die je laten denken aan conversieoptimalisatie. Met conversieoptimalisatie is het mogelijk om zoveel mogelijk drempels die webshopbezoekers ervaren weg te nemen. Bij conversieoptimalisatie zullen deze drempels allereerst opgespoord moeten worden, waarna ze worden verholpen met als uiteindelijke doel van bezoekers dankbare klanten maken.

Stappenplan voor conversieoptimalisatie

Meten = Weten

Wil je starten met conversieoptimalisatie, dan is het belangrijk dat je een goed plan hebt liggen. Bij conversieoptimalisatie adviseren we te starten met een onderzoek. Welke pagina’s presteren onder het gemiddelde en waar liggen mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen. Om de pagina’s die minder presteren in beeld te krijgen is het belangrijk om gebruik te maken van kritische prestatie indicatoren, KPI’s. Begin je aan conversieoptimalisatie zonder startpunt en doelstellingen, dan sla je de plank mis. Om het startpunt vast te leggen, kan gebruik gemaakt worden van data uit Google Analytics en Hotjar.

  1. Analytics
    Met Google Analytics is het mogelijk om pagina’s die minder presteren in kaart te brengen. Op deze pagina’s lopen bezoekers vast of ervaren ze obstakels. Bij de start van conversieoptimalisatie is een nulmeting van belang als startpunt voor optimalisatie. Bij de nulmeting leg je KPI’s vast die vertellen hoe je webshop op dat moment presteert. De KPI’s die je rapporteert zijn afhankelijk van de webshop.Na de nulmeting is het belangrijk dat je op een vast moment een rapportage uitvoert. Dit kan per dag, week of maand. Door te rapporteren krijg je inzicht in de prestatie van de webshop ten opzichte van de vorige maand en is het mogelijk om trendafwijkingen in kaart te brengen.
  2. Hotjar
    Hotjar is een tool die je inzicht geeft in het gedrag van de bezoekers en hun ervaringen op jou webhop. Hotjar geeft inzicht in het kijk-, klik- en scroll-gedrag van de bezoeker. Zo is het mogelijk om te onderzoeken of een bezoeker van jouw webshop die mooie aanbieding of belangrijke boodschap niet over het hoofd ziet.Een andere manier om informatie over je webshop te krijgen is door interviews met klanten. Denk hierbij aan een gebruikersonderzoek, waarbij je een klant een opdracht geeft die uitgevoerd moet worden op de webshop. Op deze manier is het mogelijk om het handelen van de klant na afloop van het onderzoek te evalueren.

cro-traject

Analyseren

Nu je alle gegevens hebt verzameld, is het tijd om in de cijfers te duiken. Het doel van de analyse is om te achterhalen waar en waarom bezoekers obstakels ervaren. Het is mogelijk dat bezoekers per apparaat andere obstakels ervaren. Het is daarom belangrijk om analyses uit te voeren voor verschillende apparaten. Een bezoeker kan ook obstakels ervaren door de lange laadsnelheid van de pagina(‘s) of doordat de gewenste informatie niet gemakkelijk gevonden kan worden.

Geadviseerd wordt om voor het analyseren voldoende tijd te nemen. Na deze analyse heb je als het goed is een lijst(je) met obstakels/verbeterpunten. Nu moet je je creativiteit laten werken en bedenken hoe je het de bezoeker van je webshop gemakkelijk kunt gaan maken. In deze fase is het belangrijk om ruim te denken en je nog even niet bezig te houden met eventuele beperkingen of budgetten. Hierdoor ontstaan vaak de mooiste ideeën.

Ben je tevreden over de nieuwe ideeën die zijn ontstaan? Dan gaan we prioriteiten stellen. Welke obstakels moeten zo snel mogelijk onder handen worden genomen? Maak bij het opstellen van je prioriteitenlijstje gebruik van de Analytics data. Als je prioriteitenlijstje af is, is het tijd om te gaan testen.

Testen

Voordat je kunt gaan testen, zullen er verschillende testvarianten gemaakt moeten worden. Bij het ontwikkelen van deze varianten maak je gebruik van ideeën uit de analysefase. Als de testvarianten klaar zijn, kan gestart worden met a/b testen. Afhankelijk van de bezoekersaantallen zal de testperiode worden ingesteld. Als de testperiode is afgelopen moeten de resultaten geanalyseerd worden, waarna mogelijk één van de testvarianten geïmplementeerd kan worden. Bij de analyse van de testresultaten is de vraag ‘Welke testvariant heeft de meeste impact op de KPI’s?’ belangrijk. Welke testvariant zorgt voor meer bestellingen? Het kan zijn dat de test geen significante verschillen laat zien, waardoor nieuwe testvarianten ontwikkeld en getest moeten worden.

Optimaliseren

Als uit de test een echte ‘winnaar’ komt, kan deze variant op de webshop geïmplementeerd worden. Je hebt nu een obstakel uit je webshop gehaald. Conversieoptimalisatie is een blijvend proces, waardoor herhaling van het proces van meten, analyseren, testen en optimaliseren belangrijk is om een webshop verder te ontwikkelen. Wil je meer informatie over conversieoptimalisatie en de mogelijkheden voor jouw webshop: neem dan contact met ons op!